Politika privatnosti

Vaše soukromí je pro nás velmi důležité. Níže vám poskytujeme informace o tom, jaké typy osobních údajů shromažďujeme, když používáte naše služby, jak tyto údaje používáme, sdílíme a chráníme, a také o vašich právech v souvislosti s těmito údaji.
Sběr dat:
Při používání našich služeb můžeme shromažďovat určité osobní údaje, které nám dobrovolně poskytnete nebo které shromažďujeme automaticky pomocí souborů cookie a podobných technologií. Tyto informace mohou zahrnovat vaše jméno, kontaktní údaje, informace o transakcích, demografické informace a další relevantní informace.
Využití dat:
Shromážděné údaje používáme za účelem poskytování a zlepšování našich služeb, odpovídání na vaše požadavky, poskytování personalizovaného obsahu, administraci objednávek, zpracování transakcí a ochraně našich oprávněných zájmů.
Sdílení dat:
Vaše osobní údaje můžeme sdílet s některými třetími stranami, které nám poskytují podpůrné služby, a také v souladu se zákonnými povinnostmi nebo na základě vašeho souhlasu. Vždy přijmeme příslušná opatření k ochraně vašich údajů při sdílení s třetími stranami.
Zabezpečení dat:
Přijímáme vhodná technická a organizační opatření k ochraně vašich osobních údajů před neoprávněným přístupem, ztrátou, zneužitím nebo zveřejněním. Vaše údaje jsou uloženy na zabezpečených serverech a zpracovávány v souladu s platnými předpisy o ochraně údajů.
Vaše práva:
Máte právo na přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu, výmaz nebo omezení zpracování. Máte také právo podat stížnost u dozorového úřadu pro ochranu údajů a svůj souhlas kdykoli odvolat, a to za podmínek stanovených zákonem.
Kontakt:
Máte-li jakékoli dotazy nebo požadavky týkající se našich zásad ochrany osobních údajů nebo zpracování vašich osobních údajů, můžete nás kontaktovat prostřednictvím dostupných komunikačních kanálů.
Poznámka: Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují obecné zásady a postupy. Pokud existují další zásady ochrany osobních údajů, které se vztahují na konkrétní službu nebo činnost, budete informováni o jejich specifikách.